YTO-integraatiot

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Uudet tutkinnon perusteet, 2018 syksyllä aloittaneet opiskelijat kaikille pakolliset tutkinnon osat.

Yhteisten tutkinnon osien kokonaisuus koostuu kaikille pakollisista opinnoista (26 osp) sekä valinnaisista opinnoista (9 osp). Kokonaislaajuus on siis kaikilla 35 osp.

Kun näet tämän merkin

tiedät, että tämä tutkinnon osa on pakollinen kaikille Kiltamallin opiskelijoille. (opiskelijalla on hyväksilukuja lukio-opinnoista ja/tai toisesta tutkinnosta)

Pakolliset yhteisten tutkinnon osien opinnot toteutetaan sekä erillisinä oppiaineiden tunteina, että yhdistettynä ammatillisten aineiden opintoihin (integrointi). Myös verkko-opintoja voi sisältyä suorituksiin.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / 11 osp

  • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, 4 osp, pakollinen tutkinnon osa
  • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp, pakollinen tutkinnon osa
  • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, A-kieli, 3 osp, pakollinen tutkinnon osa

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen /9 osp

  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp, pakollinen tutkinnon osa

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen /6 osp

  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp, pakollinen tutkinnon osa
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp, pakollinen tutkinnon osa

Creative Commons -lisenssi

Oppimateriaalin käyttöoikeuden lisenssi on CC-BY-NC 4.0.
Saat käyttää oppimateriaalia opetuksessasi, muokata ja jakaa,
kun mainitset materiaalin lähteen (Kokkikilta Original Espoo).
Oppimateriaali ei ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin.
Lue lisää:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/