Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Valinnainen ammatillinen: Linkki osaamistavoitteisiin : Yrityksessä toimiminen 15 osp

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Tutkinnon osan kuvaus:

Järjestetään työelämän toimintakokonaisuutena, jossa opiskelijat laativat Pop-Up ravintolalle liiketoimintasuunnitelman. Opiskelijat tapaavat 5-7 kertaa. Osa keroista voi olla virtuaalisia. Opetus järjestetään, osaksi suljetussa verkko ympäristössä sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen.

Projekti toteutus

Opiskelija suunnittelee yrityksen liiketoimintaa.

Tehtävät

 • Alustan valinta
 • Orderi eli tilauspohja läpikäynti
 • Määritellään teema & asiakassegmentti

Liiketoimintasuunnitelma tulevalle Pop-Up tapahtumalle

  • Liikeidea on yrityksen toiminnan perusta. Liikeidean pitää vastata kysymyksiin mitä, kenelle ja miten.
  • Arvot ovat arvokkaaksi koettavia, arvostettavia, tavoiteltavia ja ihanteena pidettäviä asioita. Mitkä ovat yrityksenne arvot (noin 4 kpl)? (Eetinen näkökulma KEKE)
  • Miten yrityksenne arvot voisivat näkyä käytännössä? (Eetinen näkökulma KEKE)
  • Monilla yrityksillä on code of conduct eli eettinen toimintaohje, joka kertoo henkilöstölle, miten toimia yrityksen arvojen mukaisesti. Kirjoita yrityksellesi eettiset arvot. (Eetinen näkökulma KEKE)
  • Miten yritys voi Suomessa kantaa yhteiskuntavastuuta torjumalla köyhyyttä ja nälkää? Mainitse esimerkki omalta alaltasi. (Taloudellinen KEKE)
 • Ruokaohjeen Jamix
 • Hinnan laskeminen ja määrittely
 • Selvitä tietoa yrittämisestä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • hankkii yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa (T1)
 • hyödyntää tietoa yritystoimintaa tukevista palveluista (T1)
 • asettaa yritykselle strategisia tavoitteita (T1)
 • tunnistaa yritystoimintaan liittyviä riskejä (T1)
 • täsmentää yritykselle strategiset tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen toimenpidesuunnitelman (H3)
 • laatii budjetit ja rahoitussuunnitelman tiedostaen yrittäjän aseman (H3)
 • tunnistaa yritystoimintaan liittyvät keskeiset riskit (H3)
 • täsmentää ennakoivasti ja perustellen yritykselle strategiset tavoitteet ja niille asiakaslähtöisen suunnitelman ja toteuttaa suunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi (K5)
 • laatii budjetit ja rahoitussuunnitelman itsenäisesti tiedostaen yrittäjän aseman (K5)
 • tunnistaa ja arvioi yritystoimintaan liittyvät riskit (K5)

Opiskelija rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja.

Tehtävät

 • Mainosmateriaali, vuosikello
  • Valitse kanava missä mainostatte toimintaannne (Facebook, www-sivu, Instagram…)
 • Suunnitellaan logo
 • Menu suunnitelma

Ammattitaitovaatimukset

 • täsmentää toiminnan kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita (T1)
 • suunnittelee yhteistyötä keskeisten kumppaneiden kanssa (T1)
 • hankkii yksin tai ryhmän jäsenenä keskeisen yhteistyökumppanin (H3)
 • sopii yhteistyön muodosta hankkimansa yhteistyökumppanin kanssa (H3)
 • solmii tarvittaessa yhteistyösopimuksen vastuut ja velvollisuudet huomioiden (H3)
 • hankkii yksin tai ryhmän jäsenenä yhteistyökumppaneita ja sopii yhteistyön muodoista (K5)
 • solmii yhteistyösopimuksia vastuut ja velvollisuudet huomioiden (K5)

Opiskelija harjoittaa yritystoimintaa.

Tehtävät

 • Tuotteen suunnittelu ja valmistus
 • Pop- Up tapahtuma

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • harjoittaa yritystoimintaa yksin tai osana yhteisöä (T1)
 • hoitaa sovittua liiketoiminnan osa-aluetta (T1)
 • ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyviä ongelmatilanteita, mutta tarvitsee jonkin verran tukea (T1)
 • toimii toimialan lainsäädännön mukaisesti (T1)
 • harjoittaa yritystoimintaa yksin tai osana yhteisöä (H3)
 • hoitaa itsenäisesti sovittua liiketoiminnan osa-aluetta (H3)
 • ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyviä ongelmatilanteita (H3)
 • toimii toimialan lainsäädännön mukaisesti (H3)
 • harjoittaa yritystoimintaa yksin tai osana yhteisöä (K5)
 • hoitaa itsenäisesti eri liiketoiminnan osa-alueita osoittaen toiminnassa joustavuutta ja hyvää ajankäytön hallintaa (K5)
 • ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyviä ongelmatilanteita varmistaen asiakastyytyväisyyden (K5)
 • toimii toimialan lainsäädännön mukaisesti (K5)

Opiskelija arvioi ja kehittää yrityksen toimintaa.

Tehtävät
 • Opiskelijan oma arviointi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana kokonaisuutta (T1)
 • arvioi yksin tai ryhmän jäsenenä yrityksen toimintaa
  (T1)
 • arvioi toimintaansa ja asettaa toiminnalleen tavoitteita yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti (H3)
 • tekee yksin tai ryhmän jäsenenä ehdotuksia yrityksen toiminnan kehittämiseksi huomioiden asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset sekä laatu- ja kustannustavoitteet (H3)
 • arvioi toimintaansa yrityksessä suhteessa yrityksen strategisiin tavoitteisiin (K5)
 • tekee aktiivisesti perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yritystoiminnan kehittämiseksi strategisten tavoitteiden suuntaisesti (K5)

Arviointi

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä harjoittamalla yritystoimintaa. Näyttöä voidaan täydentää yksilöllisillä tavoilla. Näytön ottaa vastaan yrittäjyyden opettajat yhdessä ammatinopettajan kanssa (asteikolla 1–5).

Creative Commons -lisenssi Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Ei sovitettu -lisenssillä.