Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 ops

POP-UP Toteutus

Opiskelija osaa

  • toimia yrityksen tavoitteita edistäen
  • ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia

Linkki pakollisiin osaamistavoitteisiin

Tutkinnon osan kuvaus:

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelija osaa järjestää Pop-Up tilaisuuden. Pop-Up tilaisuus järjestetään työelämän toimintakokonaisuutena, jossa opiskelijat laativat Pop-Up liiketoimintasuunnitelman ravintola ja cateringalalle omalle POP UP yritykselleen. Opiskelijat tapaavat 2-3 kertaa. Osa keroista voi olla virtuaalisia. Opetus järjestetään, osaksi suljetussa verkkoympäristössä sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen.

Tehtävät (1-5)

  • alustan valinta
  • luoda orderi eli tilauspohja
  • liiketoimintasuunnitelman tekeminen (mitä, kenelle, miten)
  • Pop- Up tapahtuma
  • opiskelijan oma arviointi
  • opiskelija arvioi Pop-Up toimintaa:
    • –> pystyykö tällä tienaamaan jos ei niin miten toimintaa pitää parantaa

Materiaali:

Yrittäjän ABC

Arviointi

Pop-Up osaamista ei arvioida kirjallisilla kokeilla vaan arvosanasi muodostuu siitä, miten toimit projektin aikana itse tapahtumassa sekä valitulla alustalla esimerkiksi suljetulla Facebook alustalla. Arvioit myös itse omaa osaamistasi ja saat perustelut saamallesi arvosanalle. Arvosanan antaa yrittäjyyden opettaja. (1-5)

Tutkinnon osan arvioi Juha Vettenniemi (Juha.Vettenniemi@omnia.fi)

Ole yhteydessä sähköpostitse Vetteniemeen ja liitä linkki blogi sivuusi.