Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, (suomi) T1 taso

Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Tehtävät 1-4 (1 osp)

 • Vuorovaikutustilanne (1/4)
 • Ilmiön tai asian esittely (2/4)
 • Tekstin tuottaminen (3/4)
 • Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (4/4)

Vuorovaikutustilanne (1/4)

Opiskelija osallistuu keskusteluun, jossa hän kuuntelee ja seuraa muiden puheenvuoroja. Hän kommentoi ja perustelee vähintään kahta puheenvuoroa.

 • Vuorovaikutustilanne voi olla esim. liikeideakokous tai kestävän kehityksen paneeli, joka videoidaan.

Ilmiön tai asian esittely (2/4)

Opiskelija pitää oman alansa ilmiöstä tai asiasta videoidun tai kasvokkain esitetyn suullisen esityksen, jonka kesto on vähintään 1 min.

 •  Esitys voi olla esim. liikeidean esittely, video-CV yms.
 • (Video palautetaan Kokkikillan Youtube-kanavalle).

Tekstin tuottaminen (3/4)

Opiskelija laatii kohteliaan, ohjeenmukaisen ja asiallisen sähköpostiviestin, jossa esittelee huolitellulla yleiskielellä itseään ja omaa osaamistaan. (Apuna kannattaa käyttää Kielitoimiston ohjepankkia, jossa neuvotaan mm. kirjeen aloitus ja lopetus sekä yhteystietojen merkintä.)

Noudata seuraavaa ohjetta kirjoittaessasi:

Aloita asiallisella alkutervehdyksellä. (Tervehdyksen loppuun voi laittaa pilkun, huutomerkin tai ei mitään.)

 • Esittele itsesi.
 • Kerro, mitä opiskelet.
 • Kerro lähettämästäsi liitteestä.
 • Lopeta kohteliaalla ja asiallisella lopputervehdyksellä. Lisää loppuun nimesi ja tärkeimmät yhteystietosi.

Mahdollisia lopputervehdyksiä:

Ystävällisin terveisin ~ Lämpimin terveisin ~ Parhain terveisin

 • Lähetä valmis viesti opettajalle osoitteeseen elsa.hartman@omnia.fi.

Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (4/4)

Opiskelija lukee opettajan antaman palautteen, tekee vaaditut korjaukset ja esittää arvion omista vuorovaikutustaidoistaan.

Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä

Tehtävät 1-3 (1 osp)

 • Tekstilajien tunteminen (1/4)
 • Tekstilajien tunteminen (2/4)
 • Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (3/4)

Tekstilajien tunteminen (1/4):

Opiskelija lukee vähintään neljä oman alan tekstiä, jotka tekstilajiltaan edustavat olennaisia alalla tunnettavia tekstejä (esim. ruokaohje, tiedote, tarjouspyyntö/orderi, tarjous tai KEKE-osaamismerkkiin tarvittavat tiedotteet yms.), sekä selostaa kirjallisesti (Word) tekstien tavoitteita, vastaa teksteihin liittyviin sisältökysymyksiin ja kertoo, mikä tekstien merkitys on.

 • Opiskelija tekee dokumentista lyhyen referaatin eli tiivistelmän, jossa viittaa pohjatekstiin.

Tekstilajien tunteminen (2/4)

Opiskelija etsii tietoa omasta alastaan sekä kirjoittaa omin sanoin lyhyen referaatin/tiivistelmän, jossa käyttää useampaa kuin yhtä luotettavaa lähdettä, viittaa lähteisiinsä ja ilmoittaa ne tekstin lopussa.

Opiskelija voi osoittaa osaamistaan myös tekemällä KEKE-osaamismerkkejä, esim.:

Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (3/4)

Opiskelija lukee opettajan antaman palautteen, tekee vaaditut korjaukset ja esittää arvion teksti- ja tulkintataidoistaan.

Opiskelija tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä

Tehtävät 1-4 (2 osp)

 • Tekstien tuottaminen (1/4)
 • Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (2/4)
 • Tavoitteiden määrittäminen ja niiden mukaan suuntautuminen (3/4)
 • Kielenhuollon tehtävät (4/4)

 Tekstien tuottaminen (1/4)

Opiskelija tuottaa vähintään kolme omaan alaan liittyvää tekstiä, joista yksi on ohje (esim. ruokaohje) tai tiedote (pop-up-tiedote) ja yksi raportti. Raportti laaditaan vakioasettelulla. Apuna kannattaa käyttää ohjevideota esim.

Raportissa on seuraavat osat:

kirjoittajan nimi

 • asiakirjan nimi (esim. Opintokäyntiraportti)
 • päivämäärä
 • pääotsikko eli aihe (esim. Tutustumiskäynti ravintola Henricuksessa)
 • aika
 • vierailukohde
 • osallistujat
 • tavoite (Aloita teksti esim. näin: Tavoitteena oli…)
 • käynnin sisältö (Aloita teksti esim. näin: X esitteli meille ravintolan keittiötä…)
 • itsearviointi
 • allekirjoitus.

Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (2/4 )

Opiskelija lukee opettajan antaman palautteen, tekee vaaditut korjaukset ja esittää arvion ilmaisutaidostaan.

Tavoitteiden määrittäminen ja niiden mukaan suuntautuminen (3/4)

Opiskelija tuottaa yhden vaikuttavan tekstin, joka esitetään sekä puhuttuna että kirjoitettuna.

 • Tekstistä pitää käydä ilmi määritelty tavoite (esim. tuotteen myyntipuhe, liikeidean esittely tms.).

Kielenhuollon tehtävät (4/4 )

Opiskelija tekee opettajan antamat kielenhuollon tehtävät (pilkku, isot alkukirjaimet, lyhenteet, ajanilmaukset, numeroilmaukset, lyhenteen taivuttaminen).