Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, (suomi) 4 osp, pakollinen tutkinnon osa

Opiskelija osaa

  • toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
  • tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaista tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.

Tutkinnon osan kuvaus

Tutkinnon osan osa-alueen mukaisten taitojen harjaannuttaminen tukee opiskelijan vuorovaikutus- ja tekstitaitoja, jotka ovat tärkeitä työelämässä.