Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, (suomi) H3 taso

Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Tehtävät 1-4 (1 osp)
 • Vuorovaikutustilanne (1/4)
 • Ilmiön tai asian esittely (2/4)
 • Tekstin tuottaminen (3/4)
 • Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (4/4)

Vuorovaikutustilanne (1/4)

Opiskelija viestii sujuvasti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä vie keskustelua yhteistyö- ja ryhmätilanteissa tavoitteellisesti eteenpäin. Opiskelija perustelee mielipiteensä ja väitteensä.

 • Vuorovaikutustilanne voi olla esim. liikeideakokous tai kestävän kehityksen paneeli, joka videoidaan.

Ilmiön tai asian esittely (2/4)

Opiskelija käyttää luontevasti asiallista yleiskieltä, alan käsitteistöä ja tekstilajeja esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita. Esitys on johdonmukainen ja ehyt kokonaisuus, jonka kesto on vähintään 5 min.

 •  Esitys voi olla esim. liikeidean esittely, video-CV yms.
 • (Video palautetaan Kokkikillan Youtube-kanavalle).

Tekstin tuottaminen (3/4)

Opiskelija laatii tehtävänannon mukaisen kirjoituksen ja noudattaa kielenhuollon normeja.

Noudata seuraavaa ohjetta kirjoittaessasi:

Aloita asiallisella alkutervehdyksellä. (Tervehdyksen loppuun voi laittaa pilkun, huutomerkin tai ei mitään.)

 • Esittele itsesi.
 • Kerro, mitä opiskelet.
 • Kerro lähettämästäsi liitteestä.
 • Lopeta kohteliaalla ja asiallisella lopputervehdyksellä. Lisää loppuun nimesi ja tärkeimmät yhteystietosi.

Mahdollisia lopputervehdyksiä:

Ystävällisin terveisin ~ Lämpimin terveisin ~ Parhain terveisin

 • Lähetä valmis viesti opettajalle osoitteeseen elsa.hartman@omnia.fi.

Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (4/4)

Opiskelija arvioi vuorovaikutustaitojaan realistisesti tunnistamalla vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Hän muokkaa tuotostaan tarvittaessa.

Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä

Tehtävät 1-3 (1 osp)
 • Tekstilajien tunteminen (1/4)
 • Tekstilajien tunteminen (2/4)
 • Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (3/4)

Tekstilajien tunteminen (1/4)

Opiskelija tunnistaa omalla alalla ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita monipuolisesti sekä tulkitsee erilaisten tekstien keskeiset tavoitteet ja olennaiset merkitykset. (esim. ruokaohje, tiedote, tarjouspyyntö/orderi, tarjous tai KEKE-osaamismerkkiin tarvittavat tiedotteet yms.)

Opiskelija hakee tietoa oman alansa kannalta monipuolisista tietolähteistä, tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta.

Tekstilajien tunteminen (2/4)

Opiskelija arvioi tietolähteiden ja tiedon luotettavuutta sekä hyödyntää hankkimaansa tietoa johdonmukaisesti sekä merkitsee lähteensä ja viittaa niihin.

Opiskelija voi osoittaa osaamistaan myös tekemällä KEKE-osaamismerkkejä, esim.:

Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (3/4)

Opiskelija arvioi tekstien tulkinnan taitojaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteita

Opiskelija tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä

Tehtävät 1-4 (2 osp)
 • Tekstien tuottaminen (1/4)
 • Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (2/4)
 • Tavoitteiden määrittäminen ja niiden mukaan suuntautuminen (3/4)
 • Kielenhuollon tehtävät (4/4)

Tekstien tuottaminen (1/4)

Opiskelija asettaa ilmaisulleen tavoitteita ja suuntaa ilmaisuaan tavoitteiden mukaisesti. Hän tuottaa puhuttuja, kirjoitettuja tai audiovisuaalisia tekstejä hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan. Hän osoittaa hallitsevansa pääosin kirjoitetun kielen käytänteet.

Tekstin muokkaaminen ja itsearviointi (2/4)

Opiskelija tuottaa omalla alalla ja työelämässä tarvittavia tyypillisiä tekstejä sekä kohdentaa puhutut tekstit kohderyhmän mukaisesti ja ilmaisee itseään selkeästi.

Opiskelija arvioi tekstin tuottamisen taitoaan realistisesti tunnistaen vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Tavoitteiden määrittäminen ja niiden mukaan suuntautuminen (3/4)

Kielenhuollon tehtävät (4/4)