Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, 4 osp

Opiskelija osaa

  • toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
  • tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaista tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.

Tutkinnon osan kuvaus

Sample Text

Tehtävät

Sample Text

Arviointi

Arvioinnin tekee Yto opettaja (1-5)