Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp

Opiskelija osaa

 • huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään
 • arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä
 • edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan
 • ehkäistä tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua

Linkki pakollisiin osaamistavoitteisiin

Tutkinnon osan kuvaus:

Tutkinnon osan osa-alueiden mukainen suorittaminen tukee opiskelijan ymmärrystä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Kun työkyky on hyvä, työtään jaksaa paremmin ja kehittyy.

Tehtävät:

Huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään

Tehtävät (1-2)

Ota selvää ja raportoi kuinka opiskelupaikkasi edistää opiskelijoiden terveyttä ja työ/opiskelukykyä. Kuinka itse pidät yllä terveyttäsi ja työkykyäsi ja onko sinulla siinä parannettavaa? Voisiko opiskelupaikka jollain tapaa auttaa tavoitteissasi?

Tee itsellesi terveyttä ja hyvinvointia edistävä tavoite ja dokumentoi valitsemallasi tavalla, kuinka toteutat suunnitelmaa.

Arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä

Tehtävät (1-2)

Opiskelija otaa selvää ja raportoi kuinka opiskelupaikkassasi edistetään opiskelijoiden terveyttä ja työ/opiskelukykyä.

 • Kerro kuinka itse pidät yllä terveyttäsi ja työkykyäsi ?
 • Onko sinulla siinä parannettavaa?
 • Voisiko opiskelupaikka jollain tapaa auttaa tavoitteissasi?

Opiskelija tekee itselleensä terveyttä ja hyvinvointia edistävän tavoitteen ja dokumentoi valitsemallaaan tavalla (esim. video, kuvat, raportti), kuinka toteuttaa suunnitelmaansa.

Arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä

Tehtävät (1)

Opiskelija raportoi saadun perehdytyksen avulla, kuinka turvallisuus tekijät, käytänteet ja ergonomia on otettu huomioon ammatissaan. Onko sinulla parannusehdotuksia tai lisättävää saatuihin ohjeisiin?

 • kuvaile tai kerro työtehtävistäsi sekä työ asenoista (kuva, video, teksti)
 • esim. ergonomiasta ja muista työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavista tekijöistä

Opiskelija edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan

Tehtävät (1-2)

Opiskelija ottaa selvää minkälaista liikuntaa  työssään tarvitsee. Kuinka useasti pitää liikkua jotta pystyisit pitämään työkykyäsi yllä. Apua voit kysyä  työkavereilta, ohjaajalta, opettajalta, työfysioterapeutilta yms.

 • Ota selvää keinoista millä voit lisätä liikkumistasi työpäivän/koulupäivän (1) aikana sekä vapaa-ajalla (1).
 • 10 viikon aikana on vähintään käytävä kuusi kertaa liikkumassa ohjattua tai omatoimista tai oppitunnilla (tapahtumasta on oltava jokin todiste ohjaajalta esim. valokuva/kuittaus )

Tee raportti

 • todisteet liikuntatunneista
 • kerro omasta työkykyäsi ylläpitävästä liikunasta
 • kerro millä keinoilla lisäät päivitäistä liikuntaasi (vaapaa-aikana ja työpäivänä tai koulupäivänä) 

Ehkäisee tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua

Tehtävät (1-3) tai EA-korttin suorittaminen

Opiskelija ottaa selville ketkä ovat ensiaputaitoisia tai ensiapuvastuussa työvuorossasi/koulussa.

 • Haastattele heitä/häntä työn mahdollisista ensiaputilanteista, kuinka niissä toimitaan ja mistä ensiapuvälineet löytyvät.
 • Mieti kuinka toimisit hätätilanteissa.
 • Tee raportti haastatelusta (esim. video, word-dokumentti)

Vaihtoehto

 • Suorita EA-kortti opiskelujen ohessa ohessa 
 • EA- kortti suoritettu

Arviointi

Arvioinnin tekee Yto opettaja (1-5)

Tutkinnon osan arvioi Ville Vitikka (ville.vitikka@omnia.fi)

Ole yhteydessä sähköpostitse Vitikkaan ja liitä linkki blogi sivuusi.