Työelämän ABC-tehtävä

Omnia, työelämätaidot

Työsuhde

1. Mitä asioita työsopimus sisältää? Luettele vähintään 5.
2. Mitä tarkoitetaan kokoaikaisella työllä? Entä osa-aikaisella?
3. Mitä erityistä määräaikaiseen työsuhteeseen liittyy? Kerro ainakin 2 asiaa.
4. Kerro esimerkki, mitä tarkoitetaan keikkatyöllä?
5. Kerro esimerkki, mitä tarkoitetaan vuokratyöllä?
6. Mitä tarkoittaa koeaika ja kuinka pitkä se on
a) vakituisessa työsuhteessa?
b) määräaikaisessa työsuhteessa?

7. Jos epäilet, että määräaikaisen työsuhteesi peruste ei ole laillinen, mitä teet?
8. Kerro esimerkki, mitä tarkoitetaan liukuvalla työajalla?
9. Miten säännöllinen työaika eroaa jaksotyöajasta?
10. Kuinka paljon tienaat sunnuntaityöstä?
11. Mikä on palkkalaskelma ja mitä siitä selviää? Luettele vähintään 4 asiaa.
12. Mitä tarkoittaa lomanmääräytymisvuosi ja milloin se on?
13. Kuinka paljon ansaitset vuosilomaa ensimmäisenä työvuonna?

Tukea työelämässä
14. Milloin sinulle alkaa kertyä työeläkettä?
15. Miten voit tarkastaa työeläkkeesi määrää?
16. Olet ollut uudessa työpaikassa kolme viikkoa, kun sairastut vatsatautiin.
a) Miten menettelet?
b) Onko sinulla oikeutta sairausajanpalkkaan, ja jos on niin millaiseen?
17. Mikä on työterveyshuollon tarkoitus?
18. Mikä on luottamusmies?

19. Miten voit tulla valituksi luottamusmieheksi?
20. Mitä työehtosopimuksessa (TES) sovitaan? Ketkä sen sopivat?

Työsuhteen päättyminen
21. Mitä ovat YT-neuvottelut? Mihin niillä pyritään?
22. Mikä on ammattiliittojen rooli työelämässä?
23. Miten työsopimuksen purkaminen eroaa irtisanomisesta?
24. Mitä rahallisia tukimuotoja on tarjolla työttömille?
25. Mitä työttömyyteen liittyvä "karenssi" tarkoittaa?
26. Millaisia oikeuksia sinulla on työntekijänä?

27. Millaisia velvollisuuksia sinulla on työntekijänä?
28. Työnjohto-oikeus, mitä sillä tarkoitetaan?