Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp

Opiskelija osaa

 

 • käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja tekee niihin liittyviä valintoja
 • käyttää digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Linkki pakollisiin osaamistavoitteisiin

 

Tutkinnon osan kuvaus:

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia digitaalisia laitteita  käyttää ja ylläpitää niitä omassa työssään. Opiskelija tuntee  digitaalisia palveluita ja sovelluksia sekä käyttää niitä tiedonhankinnassa ja työtehtävissään. Opiskelija osaa käyttää ja jakaa digitaalisia sisältöjä ammattimaisesti tekijänoikeuksia noudattaen. Lisäksi hän osaa noudattaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia.

Tehtävät:

1/1. Omnian digiympäristöt (1osp)

 • Osaa käyttää Omnian digiympäristöjä (Wilman, Moodlen, Office365:en ja/tai Google Driven)
  • esim. Jamix , yrittäjyys kurssilla

1/ 2. OneDrivesta ja/tai Google Driven jakaminen ym. tiedostojen lähettämistavat (1osp)

 • Osaa tallentaa tiedoston tietokoneelle ja lähettää dokumentin sähköpostiliitteenä

1/ 3. OneDrivesta ja/tai Google Driven jakaminen ym. tiedostojen lähettämistavat (1osp)

 • Luo eri dokumenteja ja kansioita OneDrive ja/tai Google Drive ja osaa jakaa dokumenteja erilaisilla oikeuksilla
 • esim. Osaamismerkit, yrittäjyys

1/4. Tiedonhaku (1 osp)

 • Etsii tietoa erilaisista digitaalisista palveluista ja sovelluksista
 • esim. Osaamismerkit, yrittäjyys, kestävä kehitys  (minimi 10 kysymystä)

1/5.  Kuvankäsittely/Paint (1 osp)

 • osaa käsitellä kuvia
 • esim. Instagram, ammatillinen portfolio

1/6. Word, Word Online ja Docs (1 osp)

 • Osaa muotoilla ja käyttää word dokumenttia

1/7. PowerPoint, PowerPoint Online ja/tai Slides (1 osp)

 • Osaa tehdä PowerPoint esityksen

1/8. Excel, Excel Online ja/tai Sheets (1 osp)

 • Osaa tehdä Excel taulukon (minimi 2 ruokaohjetta)

2/1. Sway ja/tai Blogger (1 osp)

 • Osaa luoda ammatillisen portfolion (esim. Blogger/Sway)

2/2 Tietoturva ja  arjen tietosuojaa (1 osp)

 • Osaa noudattaa tekijänoikeuksia toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä (moodle tehtävä)
 • Osaa huolehtia tietoturvasta ja tietosuojasta toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä (moodle tehtävä)
 • Perehtyy arjen tietosuojaan (moodle tehtävä)
 • https://www.tiitus.fi/

Arviointi

Tehtävät arvioi yto-opettaja asteikolla 1–5.

Tutkinnon osan arvioi Veera Lahti-Olsen (veera.lahti-olsen@omnia.fi)

Ole yhteydessä sähköpostitse Lahti-Olseen ja liitä linkki blogi sivuusi.