Opiskelija toimii taloudellisten kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä ymmärtää kiertotalouden merkityksen

 • ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen henkilöstön hyvinvoinnille
 • tietää työturvallisuuden keskeiset periaatteet ja osaa havainnoida niitä esimerkein
 • tietää toimipaikan työturvallisuudesta vastaavat henkilöt
 • ymmärtää keittiö-, tarjoilu- ja lautashävikki merkityksen
 • osaa vähentää ruokahävikin määrää
 • esikäsittelee raaka-aineita minimoiden hävikkiä sekä osaa hyväksikäyttää jäävää hävikkiä
 • ymmärtää mitkä asiat vaikuttavat keittiön energiatehokkuuteen ja osaa toimia energiatehokkaasti
 • tietää ekologisen jalanjäljen merkityksen ja ymmärtää mitkä asiat vaikuttavat ekologiseen jalanjälkeen
 • tietää ruoan globaalisuuden merkityksen ja ymmärtää mikä vaikutus globaalisuudella on raaka-aineiden saatavuudelle
 • ymmärtää mikä ero lähialueella- ja kaukana tuotetuilla raaka-aineilla on kuljetuksen vaikutuksiin ympäristölle
 • tietää kiertotalouden merkityksen ja ymmärtää mitkä asiat vaikuttavat kiertotalouteen ja osaa kertoa esimerkin.