Taide ja luova ilmaisu, 1osp

Opiskelija osaa

  • tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille
  • ilmaista itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin
  • ilmaista itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä.

Linkki pakollisiin osaamistavoitteisiin

Tutkinnon osan kuvaus:

Taide ja luova ilmaisu-opinnot kasvattavat opiskelijan kykyä nähdä, kokea ja tuottaa taidetta. Kokin työssä taide  voi antaa inspiraatiota ja virikkeitä esim. annosten ja ravintolaympäristöjen visuaaliseen suunnitteluun sekä elämyksellisten menujen tuottamiseen.

Tehtävät:

  1. Opetellaan analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia taideteoksia (kuvataide, musiikki, kaunokirjallisuus, teatteri ja elokuva) siten, että siitä on hyötyä kokin työssä. Esimerkiksi teemamenut.
  2. Käydään opintoretkillä taidelaitoksissa (museo, teatteri, elokuvateatteri). Hyödynnetään näistä saatua inspiraatiota omaan esteettisen tajun kehittämiseen.
  3. Tehdään omia luovia töitä (videot, valokuvat, blogien visuaalinen ilme jne.) taiteellisesta näkökulmasta.
  4. Tutustutaan suomalaiseen, paikalliseen ja eurooppalaiseen kulttuuriin ja taiteeseen.
  5. Pohditaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.
  6. Kirjoitetaan kuvitteellisia tekstejä oman työn tueksi (markkinointi, teematilaisuudet, elämyksellinen ruokailu)
  7. Luetaan kuvitteellisia tekstejä ja hyödynnetään niitä omassa luovassa kirjoittamisessa.

Arviointi

Tehtävät arvioi yto-opettaja asteikolla 1–5.