Opiskelija toimii ruokatuotannon kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset:

  • ymmärtää kestävän raaka-ainevalinnan merkityksen ja osaa soveltaa osaamistaan kestävässä ruokalistasuunnittelussa
  • suunnittelee viiden päivän kestävän ruokalistan
  • osaa kertoa tuotteen elinkaariajattelusta ja toimii vastuullisesti elinkaariajattelun mukaisesti
  • ymmärtää ruoanjalostuksen kuljetuksen ja pakkauksen keskeisimmät vaikutukset ympäristölle
  • tietää mikä ero on kasvisruoalla ja kasvipohjaisella ruokavaliolla
  • osaa määritellä käsitteet lähiruoka, sesonkiraaka-aineet, villiruoka, luomu ja luonnonmukainen viljely
  • tietää mitä tarkoitetaan kansallisilla ravitsemussuosituksilla eri asiakasryhmille
  • ymmärtää miten kansantaudit ovat sidoksissa elintapoihin
  • arvioi mitkä ovat kansantautien taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle ja ymmärtää minkälainen riski kansalliset terveysongelmat ovat yhteiskunnalle
  • ymmärtää alkutuotannon merkitysten ja pystyy vertailemaan kasvihuonepäästöjen kestävän kehityksen merkitystä.