Opiskelija perehtyy kestävän kehityksen riskeihin ja kehittämiskohteisiin

Ammattitaitovaatimukset:

  • perehtyy alalla tehtyihin innovaatioihin ja osaa kertoa vähintään yhdestä ruokaan liittyvästä innovaatiosta
  • ymmärtää kiertotalouden merkityksen ja osaa kertoa vähintään yhden HoReCa- alan esimerkin.