Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 ops

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto pakollinen, (kokki/tarjoilija)
 

Tutkinnon osa on jaettu moduuleihin, jotka jäsentävät tutkinnon osan sisältöjä osaamisen hankkimisen aikana. Palaute osaamisen kehittymisestä annetaan moduuleittain. Osaaminen osoitetaan tutkinnon osittain (näyttö).

Osaamisen hankinnassa huomioidaan aina osaamisen tunnistamisena mahdollinen työelämäosaaminen.

Tutkinnon osan arviointiasteikko on 1-5.

Tutkinnon osan kuvaus:

Opiskelija tutustuu ravintola- ja cateringalan erilaisin liikeideoin toimiviin yrityksiin. Opiskelija harjoittelee perusruoanvalmistusta  sekä asiakaspalvelussa toimimista  erilaisissa oppimisympäristöissä.

Video: Valteri ja Teemu kertovat opiskelustaan 2017.

Opiskelija osaa:

  • valmistautua työvuoroon
  • huolehtia toimitilat käyttökuntoon, valmistaa tuotteita myyntiä varten sekä pitää niistä huolta
  • palvella asiakkaita, myydä tuotteita ja rekisteröidä myyntiä
  • päättää työvuoron työtehtävät
  • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Toteutustavat ja oppimisympäristöt:

Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa joko työssäoppimisjakson aikana työelämässä tai oppilaitoksen ravintoloissa Herkussa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan omaan portfolioonsa.

YTO integrointi

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osiosta, 11 osp

  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp (pakollinen)
  • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli 4osp (osa mah. projekti) (pakollinen)
  • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp (osa mah. KV-polku tai KV-projekti  tai KV- kotikansainvälisyys) (pakollinen)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp (mah. /Pop-Up, tai muu projekti) (pakollinen)