Lounasruokien valmistus 40 ops

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto pakollinen, ruokapalvelun osaamisalan (kokki)

Tutkinnon osa on jaettu moduuleihin, jotka jäsentävät tutkinnon osan sisältöjä osaamisen hankkimisen aikana. Palaute osaamisen kehittymisestä annetaan moduuleittain. Osaaminen osoitetaan tutkinnon osittain (näyttö).

Osaamisen hankinnassa huomioidaan aina osaamisen tunnistamisena mahdollinen työelämäosaaminen.

Tutkinnon osan arviointiasteikko on 1-5.

Tutkinnon osan kuvaus:

Opiskelija oppii valmistamaan kestävänkehityksen mukaisesti maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa erilaisten liikeideoiden mukaisesti.

Opiskelija osaa:

 • vastaanottaa, varastoida ja käsitellä raaka-aineita
 • valmistaa lounasruokia ja leivontatuotteita
 • palvella asiakkaita
 • tehdä työvuoron päättymiseen liittyvät työtehtävät
 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Toteutustavat ja oppimisympäristöt:

Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa joko työssäoppimisjakson aikana työelämässä tai oppilaitoksen ravintoloissa Henricuksessa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan omaan portfolioonsa.

YTO integrointi: (jos ei ole suoritettu jo aiemmin)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osiosta, 11 osp

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp (pakollinen tarkista että olet tehnyt kaiken YTO-integraatio)
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli 4osp (osa mah. projekti) (pakollinen)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp (osa mah. KV-polku tai KV-projekti  tai KV- kotikansainvälisyys) (pakollinen)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp (osa mah. /Pop-Up) (pakollinen)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp (mah. /Pop-Up, tai muu projekti) (pakollinen)

 • Työelämässä toimiminen 2 osp (KV-jakso ulkomailla, laaja-alainen TOP) (pakollinen)

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa

Valinnainen ammatillinen: Yrityksessä toimiminen 15 osp

Creative Commons -lisenssi Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Ei sovitettu -lisenssillä.