Annosruokien valmistus 25 ops

Ammattitaitovaatimukset

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto pakollinen, ruokapalvelun osaamisala (kokki)

Tutkinnon osa on jaettu moduuleihin, jotka jäsentävät tutkinnon osan sisältöjä osaamisen hankkimisen aikana. Palaute osaamisen kehittymisestä annetaan moduuleittain. Osaaminen osoitetaan tutkinnon osittain (näyttö).

Osaamisen hankinnassa huomioidaan aina osaamisen tunnistamisena mahdollinen työelämäosaaminen.

Tutkinnon osan arviointiasteikko on 1-5.

 
 

Tutkinnon osan kuvaus:

 

Opiskelija osaa:

 • aikatauluttaa ja suunnitella päivittäiset työtehtävänsä
 • valmistaa ruoka-annoksia asiakkaiden tilauksesta
 • toimia liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaisessa asiakaspalvelussa
 • valmistautua vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään
 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Toteutustavat ja oppimisympäristöt:

Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa joko työssäoppimisjakson aikana työelämässä tai oppilaitoksen ravintoloissa Henricukessa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan omaan portfolioonsa.

YTO integrointi

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osiosta, 11 osp (jos et ole jo suorittanut)

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp (pakollinen)
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp, Pakollinen tutkinnon osa
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli 4osp (osa mah. projekti) (pakollinen)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp (osa mah. KV-polku tai KV-projekti  tai KV- kotikansainvälisyys) (pakollinen)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp (osa mah. /Pop-Up, laaja-alainen top) (pakollinen)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp (jos et ole jo suorittanut)

 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp (mah. /Pop-Up, tai muu projekti) (pakollinen)
 • Työelämässä toimiminen 2 osp (KV-jakso ulkomailla, laaja-alainen TOP) (pakollinen)
 • Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp (Osaamismerkit) (pakollinen)