Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp

Opiskelija osaa

  • tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan
  • tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja
  • hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta
  • valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.

Linkki pakollisiin osaamistavoitteisiin

Tutkinnon osan kuvaus:

Tutkinnon osan osa-alueiden mukainen suorittaminen tukee opiskelijan ymmärrystä oman työuran suunnitelussa sekä  erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista

Tehtävät:

Arviointi

Tehtävät arvioi opo yhdessä ammatillisen opettaja kanssa asteikolla 1–5.