MR amis- hanke on päättynyt 2019

Hankkeen kuvaus

MR Amis hanke pyrkii löytämään tapoja tuoda opetukseen tilanne- ja oppijakohtaisia ratkaisuja käyttäen apuna VR- ja AR-toteutuksia. Lisäksi kehitetään tekoälyyn perustuvia opiskelijan ja robotin välisiä vuorovaikutteisia keskusteluja. Hanke myös kehittää sellaisia yhdistetyn todellisuuden oppimisympäristöjä, joita on nyt pilotoitu ammatillisessa koulutuksessa, mutta jotka eivät vielä ole saavuttaneet laaja-alaista ja pysyvää asemaa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä työelämän, kolmannen sektorin toimijoiden ja robotiikka-alan yritysten kanssa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat ammatillisen koulutuksen kaikenikäiset opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Hankkeen kesto

13.12.2017 – 31.12.2019

Yhteistyökumppanit

 

Koordinaattori: Omnia.

Osatoteuttajat: Ammattiopisto Live, Koulutuskeskus Salpaus, Perho Liiketalousopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, TTS Työtehoseura ja Vantaan ammattiopisto Varia

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen verkkosivut

www.mramis.fi

 
 
 
 
 
Ohjelman tavoite ja kohderyhmä: Pepper vastaa yleisimpiin tervehdyksiin (esim. hei, moi, terve tai moro) ja keskustelu käynnistyy siitä. Keskusteluja voi aloittaa myös kysymällä Pepperiltä ”Kuka sinä olet” tai ”Mikä sinun nimesi on”. Lisäksi Pepper kertoo vitsejä, vitsipankin saa päälle yksinkertaisesti triggersanalla ”vitsi” tai ”kerro vitsi”.
 
 
 
Näin lopetat ohjelma: Sammuttaa Pepper / Poista ohjelma

17.8.2018 – Mobiilikesäkoulu 2018

Hankkeessa toteutettujen virtuaaliympäristöjen esittely

 

  • 360° –vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­töt ope­tus­keit­ti­öis­tä
  • 360°- vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­töt Opetusravintola Herkusta
  • 360°- vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­töt leipomoista
  • 360°-vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­töt laboratoriosta
  • 360°- vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­töt varastotiloista
  • 360°- vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­töt tarjoiluluokien tiloista
  • 360°- vir­tu­aa­li­ym­pä­ris­tö KV-tiloista

19.5.2018 – Omnian ja Kroatian Opiskelijoiden Haastattelu Pop-up Päivänä

Hank­kees­sa saa­vu­tet­tiin uu­sia ope­tus­ym­pä­ris­tö­jä – ja me­ne­tel­miä, jot­ka ak­ti­voi­vat opis­ke­li­joi­ta am­mat­tiin op­pi­mi­ses­sa.Opis­ke­li­jat sekä opet­ta­jat ovat ol­leet ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na ym­pä­ris­tö­jen tes­taa­mi­ses­sa sekä ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Juuresten tunnistamis peli

Creative Commons -lisenssi Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Ei sovitettu -lisenssillä.