Opiskelija toimii kestävän kehityksen lain säädösten mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset:

  • tunnistaa erilaisia pakkausmateriaaleja ja ymmärtää niiden merkityksen tuotteelle
  • valitsee oikeat pakkausmateriaalit ympäristön kannalta ja vähentää pakkausmateriaalien käyttöä työssään
  • tunnistaa kontaktimateriaalit ja käyttää pakkausmateriaaleja ja -tarvikkeita oikein
  • tietää pakolliset pakkausmerkinnät ja osaa tulkita ne oikein
  • tunnistaa, mitä kaloja kannattaa suosia kestävän kehityksen näkökulmasta 
  • tietää mitkä ovat kalan ympäristömerkit, jotka ovat vastuullisesti pyydetty ja vastuullisesti kasvatettu
  • tietää viralliset ympäristömerkit ja ymmärtää mikä on ympäristömerkkien merkitys.