Koronatiedote | Uusia linjauksia oppilaitoksen toimintaan 23.11.2020 alkaen

Omniassa etäopetusta ja -ohjausta lisätään toistaiseksi 

  • Etäopetusta- ja -ohjausta sekä opetuksen porrastamista lisätään 23.11. alkaen hallitusti kaikessa Omnian toiminnassa niin, että samaan aikaan toimipisteissä on läsnä vain yksi kolmasosa opiskelijoista. Järjestelyt on suunniteltu ja niistä on tiedotettu 23.11.2020.
  • Etäopetuksen lisääminen toteutetaan koulutusten, tutkintojen ja muiden palveluiden erityispiirteet huomioiden. Osa toiminnasta on mahdollista siirtää lähes kokonaan etäopetukseen ja -ohjaukseen, kun taas osa toiminnasta on niin käytännönläheistä, että se on tärkeää valtaosin toteuttaa jatkossakin Omnian tiloissa.
  • Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioidaan etäopetusta ja -ohjausta lisättäessä. Opintojen eteneminen ja oppimistavoitteiden saavuttaminen varmistetaan yksilöille ja pienryhmille suunniteltavalla lähiopetuksella, ohjauksella ja erityisellä tuella. Opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut jatkuvat ennallaan – käytetään kuitenkin ensisijaisesti etäyhteyksiä näidenkin palvelujen osalta.
  • Etäopetus toteutetaan ensisijaisesti sovitun lukujärjestyksen mukaan. Opetus ja ohjaus toteutuu silloin reaaliaikaisesti verkon kautta tai reaaliaikaisesti muilla opiskelijoiden kanssa yhdessä sovituilla viestintävälineillä.
  • Opetusjärjestelyissä varmistetaan, ettei opiskelijoiden tarvitse opiskella useammassa eri toimipisteessä ja ryhmässä. Etäopetukseen siirretään painotetusti opetusryhmät, joihin opiskelijat tulevat useista eri koulutuksista ja toimipisteistä. Turhaa liikkumista Omnian tiloissa on muutenkin syytä välttää.
  • Työelämässä oppiminen jatkuu sopimusten mukaisesti työpaikkojen tilanne huomioiden ja työpaikan antamia turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauskäynnit sekä näytön arviointikeskustelut tapahtuvat verkon tai puhelimen välityksellä.
  • Opiskelijahuoltopalvelut (terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori) jatkuvat ennallaan.

Vastaa