Killat avoimesti verkossa- Hanke on päättynyt 2019

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa Kiltakoulu-toimintamallia kehitetään uusien eri paikkakunnilla toimivien saman alan kiltojen verkossa tapahtuvassa yhteisyössä. Hankkeen tuloksena on valtakunnallisesti käytössä ja kaikkien koulutuksen järjestäjien saatavilla oleva malli siitä, miten alat tekevät yhteistyötä verkon avulla uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti mahdollisimman avoimesti toimien.

13.12.2017-31.12.2019. Hanke on päättynyt.