Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Opiskelija osaa

  • toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet
  • pohtia ratkaisuja eettisestä näkökulmasta

Linkki pakollisiin osaamistavoitteisiin

Tutkinnon osan kuvaus:

Tutkinnon osan osa-alueen suoritettuaan opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen ravintola ja cateringalalla.

Tehtävät (1-13)

Kirjalliset tehtävät esim. yrittäjyys osion yhteydessä

  1. Arvot ovat arvokkaaksi koettavia, arvostettavia, tavoiteltavia ja ihanteena pidettäviä asioita. Mitkä ovat yrityksenne arvot (noin 4 kpl)? (Eetinen näkökulma KEKE)
  2. Miten yrityksenne arvot voisivat näkyä käytännössä? (Eetinen näkökulma KEKE)
  3. Monilla yrityksillä on code of conduct eli eettinen toimintaohje, joka kertoo henkilöstölle, miten toimia yrityksen arvojen mukaisesti. Kirjoita yrityksellesi eettiset arvot. (Eetinen näkökulma KEKE)
  4. Miten yritys voi Suomessa kantaa yhteiskuntavastuuta torjumalla köyhyyttä ja nälkää? Mainitse esimerkki omalta alaltasi. (taloudellinen KEKE)
  5. Kuvaa tai videoi vähintään 3 ruoka-annosta ja/tai kattausta, jotka liittyvät eri kulttuurien ruoka- (tai juhla-)perinteeseen. Kertoo videolla tai kuvan yhteydessä siitä, miten nämä liittyvät kulttuuriin. (Kultuurinen KEKE)

Tehtävät arvioi yto-opettaja asteikolla 1–5.