Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku (KET0)

Hankkeen kuvaus

Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku (KETO) on Espoon kaupungin, VTT:n, Aalto-yliopiston ja Omnian yhteishanke, jonka avulla edistetään Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteita vahvistamalla yksityisiä ja julkisia kumppanuuksia ja kehitetään tutkimusinfrastruktuuria kohti vihreän siirtymän ja digitaalisuuden kasvavia markkinoita. Hankkeessa toteutetaan sekä nopeasti käyttöönotettavia ratkaisuja että luodaan edellytyksiä tulevaisuuden työpaikoille ja kilpailukyvylle.

Hankkeessa luodaan kolme kehitysympäristöä.

Kehitysympäristöt ovat:

  • Otaniemi-Keilaniemen tutkimus- ja kehitysympäristö energian ja liikkumisen ratkaisuille
  • Keran puhtaan ja älykkään rakentamisen alue
  • Kiviruukin ketterä koetoimintaympäristö ruokajärjestelmän ja kiertotalouden demonstraatioille

Hanke on jaettu kuuteen työpakettiin, joiden koordinaatiovastuu on jaettu hankkeen toteuttajien kesken. Vastuuorganisaatio suluissa työpaketin kohdalla.

  1. Johtaminen ja vaikuttavuus (Espoon kaupunki)
  2. Puhdas ja älykäs kaupunki (Espoon kaupunki)
  3. Digitaalisuuden mahdollisuudet (Aalto yliopisto)
  4. Puhtaan teknologian demonstraatiot (Omnia)
  5. Energiamurros ja liikenteen sähköistyminen (VTT)
  6. Kestävät hankinnat sekä osallisuus ja viestintä (Espoon kaupunki)

 Omniassa hankkeen tavoitteena on kehittää kestävän ruokajärjestelmän living labia. Tarkoituksena on luoda resussiviisas ja hiilineutraalisuuteen tähtäävä toimintamallai ravintola ja ruokaplveluihin.

Hankeen aikana laajennetaan ja kehittään AL Labin kehittämää aeroponista älypuutarhaa ja samalla kehittää tegnologisia ratkaisuja puutarha alan sekä ravintola – ja caterin alantutkintojen integrointia. Tämä tulee tapahtumaan case-mallien avulla.

Kohderyhmä

Yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot,  jotka voivat hyödyntää hankkeessa kehitettäviä tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja sekä kokemuksia tutkimuksessa, kehitystoimissa ja koulutuksessa.

Hankkeen kesto

1.6.2021-31.8.2023

Projektivastaava Omniassa

Kai Martiskainen/Oona Haapakorpi

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori: Espoon Kaupunki

Partnerit: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Aalto yliopisto ja VTT.

Hankeen sivu: Espoon Kaupunki

Rahoittaja

Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR-rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Artikkelit

Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku -hanke vauhdittaa vihreää siirtymää ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä Espoossa (Espoon kaupunki 1.11.2021)

Kiviruukissa syödään ilmastoystävällistä lähiruokaa Linkki näköislehteen (Arikkeli länsiväylässä 10.11.2021)

Creative Commons -lisenssi

Oppimateriaalin käyttöoikeuden lisenssi on CC-BY-NC 4.0.
Saat käyttää oppimateriaalia opetuksessasi, muokata ja jakaa,
kun mainitset materiaalin lähteen (Kokkikilta Original Espoo).
Oppimateriaali ei ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin.
Lue lisää:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/