Opiskelija toimii ekologisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Ammattitaitovaatimukset:

  • ymmärtää mitä tarkoittaa ekologinen velka sekä osaa nimetä mitkä asiat vaikuttavat ekologisen velan määrään ja kasvuun
  • nimeää uusiutuvat energialähteet ja osaa kertoa niiden edut ja haitat
  • tietää mitä tarkoittaa ilmastonmuutos ja tunnistaa sen syyt ja seuraukset
  • osaa tehdä ilmastomuutoksen kannalta hyvä valintoja HoReCa-alalla
  • ymmärtää lihan käytön ympäristövaikutukset ja tekee hyviä valintoja mahdollisuuksien mukaan
  • ymmärtää mitä tarkoittaa puhdistusaineiden ympäristökuormitus
  • käyttää puhdistusaineita ohjeiden mukaisesti
  • osaa vähentää veden kulutusta ammattikeittiössä.