3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa

Opiskelija osaa

  • tutustua tilausmääräyksiin ja käyttää 3D-tulostinta
  • kertoa 3D-suklaan tai -sokerin tulostuksen tekniikat
  • käyttää 3D-laitetta ja tehdä kyseisen tuotteen
  • arvioida omaa osaamistaan

(Tutkinnon osa ei sisällä  sosiaalisen median osuutta)

Tutkinnon osan kuvaus:

3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa tutkinnon osa tarjoaa opiskelijalle yksilöllisen mahdollisuuden lisätä laaja-alaisesti HORECA alan 3D-ruuan tulostuksen osaamista. Ymmärrät 3D-suklaan tai -sokerin tulostuksen tekniikat ja osaat käyttää 3D-laitetta.

Samalla  opiskelijana opit tuottamaan  tulostettavan tuotoksen  muuttamisen 3D-malliksi

Toteutustavat ja oppimisympäristöt:

Arviointi tehdään tutkinnon perusteen ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla yrityksessä, jossa käytetään 3D-tulostusta. Opiskelija tuotteistaa työryhmässä kohderyhmälle sopivan myyntikelpoisen 3D-tulostetun tuotteen.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. (voimassa oleva tutkinnon peruste)

Näyttöympäristö on yritys, jossa käytetään suklaan tai sokerin 3D–tulostusta tuotteiden valmistuksessa (ravintola, leipomo).

Creative Commons -lisenssi

Oppimateriaalin käyttöoikeuden lisenssi on CC-BY-NC 4.0.
Saat käyttää oppimateriaalia opetuksessasi, muokata ja jakaa,
kun mainitset materiaalin lähteen (Kokkikilta Original Espoo).
Oppimateriaali ei ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin.
Lue lisää:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/