365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos, hanke on päättynyt 2020

Hankkeen kuvaus

365/12-Aina avoin ammatillinen oppilaitoshankkeen tuloksena oli malli, joka mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin.

Malli koostuu seuraavista kehittämisen kärjistä: yhteistyö uusien innovaatioiden ja liiketoimintojen luojana, yrittäjyys vahvana osana opintoja, fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt, osaamiskeskukset opintojen ohjauksen ja opetusmenetelmien tukena ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen kehittäminen digitaalisin menetelmin.

Kokkikillan toiminnat

Hankkeen aikana avattiin seitsemän kaikkille pakolista tutkintoa

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Hankkeen kesto

1.12.2017–31.12.2020