YTO-integraatiot

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Uudet tutkinnon perusteet, 2018 syksyllä aloittaneet opiskelijat kaikille pakolliset tutkinnon osat.

Yhteisten tutkinnon osien kokonaisuus koostuu kaikille pakollisista opinnoista (26 osp) sekä valinnaisista opinnoista (9 osp). Kokonaislaajuus on siis kaikilla 35 osp.

Kun näet tämän merkin tiedät, että tämä tutkinon osa on pakollinen kaikille Kiltamallin opiskelijoille. (opiskelijalla on hyväksilukuja lukio-opinnoista ja/tai toisesta tutkinnosta)

Pakolliset yhteisten tutkinnon osien opinnot toteutetaan sekä erillisinä oppiaineiden tunteina, että yhdistettynä ammatillisten aineiden opintoihin (integrointi). Myös verkko-opintoja voi sisältyä suorituksiin.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / 11 osp

  • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, 4 osp, pakollinen tutkinnon osa
  • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp, pakollinen tutkinnon osa
  • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, A-kieli, 3 osp, pakollinen tutkinnon osa

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen /9 osp

  • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp, pakollinen tutkinnon osa

  • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp, pakollinen tutkinnon osa

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen /6 osp

  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp, pakollinen tutkinnon osa
  • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp, pakollinen tutkinnon osa