SOME- taidot

Ravitsemispalveluissa toimiminen

ARVIOINTI

  • Selvittää toisen apuna työpaikan sosiaalisen median kanavia. (T1)

  • selvittää itsenäisesti työpaikan sosiaalisen median kanavia (H3)

  • selvittää oma-aloitteisesti ja itsenäisesti työpaikan sosiaalisen median kanavia. (K5)