Some-taidot

ARVIOINTI

  • selvittää toisen apuna työpaikan sosiaalisen median kanavia (T1)

  • selvittää itsenäisesti työpaikan sosiaalisen median kanavia (H3)

  • selvittää oma-aloitteisesti ja itsenäisesti työpaikan sosiaalisen media kanavia ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaille (K5)