Some-taidot

ARVIOINTI

  • tutustuu ja analysoi asiakaslähtöisesti kahvilan sosiaalisen median kanavia (K5)