SOME-taidot

Lounasruokien valmistus

ARVIOINTI

  • on perehtynyt työpaikan sosiaalisen median kanaviin ja pystyy hyödyntämään ohjatusti erilaisia sosiaalisen median kanavia (T1)

  • kertoo asiakkaille työpaikan sosiaalisen median kanavista (H3

  • on perehtynyt työpaikan sosiaalisen median kanaviin ja pystyy omatoimisesti ja itsenäisesti hyödyntämään erilaisia sosiaalisen median kanavia (K5)