Ergonomia ja työturvallisuus

CC: Ammattikeittiön ABC: Ergonomia ja työturvallisuus

ARVIOINTI

  • huomioi oman työnsä suunnittelussa turvallisuuden ja ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa (T1)
  • noudattaa ergonomiaohjeita ja ylläpitää työkykyään (T1)

  • huomioi oman työnsä suunnittelussa turvallisuuden ja ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa omatoimisesti (H3)
  • oudattaa ergonomiaohjeita ja ylläpitää työkykyään omatoimisesti (H3)

  • huomioi oman työnsä suunnittelussa turvallisuuden ja ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta itsenäisesti (K5)
  • noudattaa itsenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti ergonomiaohjeita sekä ylläpitää työkykyään oma-aloitteisesti (K5)