Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 ops

Ammattitaitovaatimukset

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto pakollinen,  (kokki/tarjoilija)

Tutkinnon osan kuvaus:

Opiskelija tutustuu ravintola- ja cateringalan erilaisin liikeideoin toimiviin yrityksiin. Opiskelija harjoittelee perusruoanvalmistusta  sekä asiakaspalvelussa toimimista  erilaisissa oppimisympäristöissä.

Video: Valteri ja Teemu kertovat opiskelustaan 2017.

Opiskelija osaa:

  • valmistautua työvuoroon
  • huolehtia toimitilat käyttökuntoon, valmistaa tuotteita myyntiä varten sekä pitää niistä huolta
  • palvella asiakkaita, myydä tuotteita ja rekisteröidä myyntiä
  • päättää työvuoron työtehtävät
  • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Toteutustavat ja oppimisympäristöt:

Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa joko työssäoppimisjakson aikana työelämässä tai oppilaitoksen ravintoloissa Herkussa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan omaan portfolioonsa.

YTO integrointi

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osiosta, 11 osp

  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp (pakollinen)
  • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli 4osp (osa mah. projekti) (pakollinen)
  • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp (osa mah. KV-polku tai KV-projekti  tai KV- kotikansainvälisyys) (pakollinen)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

  • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp (osa mah. /Pop-Up) (pakollinen)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp (mah. /Pop-Up, tai muu projekti) (pakollinen)