Lounasruokien valmistus 40 ops

Ammattitaitovaatimukset

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto pakollinen, ruokapalvelun osaamisalan (kokki)

Tutkinnon osan kuvaus:

Opiskelija oppii valmistamaan kestävänkehityksen mukaisesti maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa erilaisten liikeideoiden mukaisesti.

Opiskelija osaa:
 • vastaanottaa, varastoida ja käsitellä raaka-aineita
 • valmistaa lounasruokia ja leivontatuotteita
 • palvella asiakkaita
 • tehdä työvuoron päättymiseen liittyvät työtehtävät
 • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Toteutustavat ja oppimisympäristöt:

Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa joko työssäoppimisjakson aikana työelämässä tai oppilaitoksen ravintoloissa Henricuksessa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan omaan portfolioonsa.

YTO integrointi: (jos ei ole suoritettu jo aiemmin)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osiosta, 11 osp

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp (pakollinen)
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli 4osp (osa mah. projekti) (pakollinen)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp (osa mah. KV-polku tai KV-projekti  tai KV- kotikansainvälisyys) (pakollinen)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp (osa mah. /Pop-Up) (pakollinen)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp (mah. /Pop-Up, tai muu projekti) (pakollinen)
 • Työelämässä toimiminen 2 osp (KV-jakso ulkomailla, laaja-alainen TOP) (pakollinen)
 • Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp (Osaamismerkit) (pakollinen)