Annosruokien valmistus 25 ops

Ammattitaitovaatimukset

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto pakollinen, ruokapalvelun osaamisalan (kokki)

Tutkinnon osan kuvaus:

Opiskelija osaa:

  • aikatauluttaa ja suunnitella päivittäiset työtehtävänsä
  • valmistaa ruoka-annoksia asiakkaiden tilauksesta
  • toimia liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukaisessa asiakaspalvelussa
  • valmistautua vuoronvaihtoon ja seuraavaan työpäivään
  • arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa työyhteisön jäsenenä.

Toteutustavat ja oppimisympäristöt:

Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa joko työssäoppimisjakson aikana työelämässä tai oppilaitoksen ravintoloissa Henricukessa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan omaan portfolioonsa.

YTO integrointi:

  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp (jos et ole jo suorittanut)
  • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3 osp (osa mah. /KV-projekti)
  • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli (esim. Pop Up projekti)