Kiltakoulupedagogiikka

kiltakoulut

Omniassa toimii kaksi ammatillista kiltaa: Kokkikilta tarjoilija- ja kokkiopiskelijoille sekä Autokilta autoalan opiskelijoille. Kiltatoiminnassa sinulle rakennetaan heti opintojen alusta saakka oma yksilöllinen oppimispolku, joka tukee sinua kohti ammatillisia tavoitteitasi.

Kiltatoiminnassa pääset

 • Tekemään alasi asiakas- ja projektitöitä
 • Oppimaan yrittäjyyteen liittyviä taitoja
 • Kehittämään tiimityöskentelytaitojasi ja oppimaan toisilta
 • Harjoittelemaan digitaalisia taitoja osana alasi opintoja (blogin kirjoittaminen, pelillisyys, Some-kanavien ylläpito jne.)
 • Tutustumaan tutorina toimimiseen

Lue lisää ammatillisesta killasta.

Mitä on kiltakoulumainen oppiminen?

Kiltakoulut-pedagogiikalle ja toiminnalle on ominaista seuraavat piirteet

 • Vertais- ja tiimioppiminen ja opiskelijoiden ammattitutortoiminta
 • Asiakas- ja projektityöt
 • Digitaaliset oppimis- ja opetusmenetelmät (blogi, facebook jne.)
 • Yrittäjyys ja yritteliäisyys
 • Läpinäkyvä yhteisöllinen tiedon jakaminen
 • Arvioinnin läpinäkyvyys

 

Kokkikilta Original Espoo

Olemme vuosittain mukana toteuttamassa useita tapahtumia. Olemme mm. järjestäneet erilaisia ravintola-alan Pop-Up tapahtumia ja olleet mukana mm. Urheilugaalassa, Pro Gaalassa, Emma-gaalassa, Jussi-gaalassa ja Eduskunnan tilaisuuksissa.

Tutustu meihin:

Tavoitteet

Tulevaisuuden taidot oppimisen lähtökohtana, blogien teko ja käytön harjoittelu, vinkkejä tutorina toimimiseen, opintojakson suunnittelu, yrittäjyysnäkökulma opetuksessa sekä erityisopetus, some ja mobiilit laitteet.

Opetusmateriaali löytyy avoimesti verkosta

Lisätietoja: Oona Haapakorpi, oona.haapakorpi@omnia.fi. p. 043 824 4112